Dobre relacje pomiędzy samorządami i bankami spółdzielczymi mają długą tradycję i mierzy się ją nie latami lecz skalą wspólnie zrealizowanych projektów, wyemitowanych obligacji i lokalnych inwestycji. Tylko SGB-Bank SA, jeden ze 176. banków tworzących Spółdzielczą Grupę Bankową, współpracuje z 220 jednostkami samorządu terytorialnego. W skali całego Zrzeszenia ta liczba jest wielokrotnie wyższa.

SGB i samorządy lokalne to partnerzy stworzeni do pomocy lokalnym społecznościom – twierdzi Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA. – Razem dbamy o rozwój „małych ojczyzn”, wspieramy inwestycje i pomagamy w bardzo wielu lokalnych przedsięwzięciach. My mamy to wpisane do naszego spółdzielczego DNA i ponad 160-letniej historii, samorządy natomiast są z natury prospołeczne i skoncentrowane na lokalności. To nas zbliża. Jesteśmy częścią lokalnej wspólnoty i razem pracujemy na rzecz jej dobrostanu.
Spółdzielcza Grupa Bankowa współpracuje z samorządami zarówno w zakresie finansowania, jak i obsługi depozytowo-transakcyjnej (na poziomie 10 mld złotych). W roku 2022 SGB udzieliła samorządom kredyty na kwotę przekraczającą 500 mln złotych, pomagając sfinansować bieżące potrzeby jednostek oraz wspierając lokalne inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru Zielonej Transformacji.

Partnerami Banków Spółdzielczych SGB są gminy wiejskie, małe miasta, powiaty, ale także duże aglomeracje i struktury administracyjne, jak choćby miasto Gdynia czy powiat poznański. Co wyróżnia tę współpracę? Przede wszystkim – zrozumienie lokalnych potrzeb i elastyczność działania banków spółdzielczych. Katalog produktów finansowych oferowanych samorządom jest dopasowany do społecznych oczekiwań małych społeczności.

My po prostu bardzo dobrze znamy środowisko, w którym działa bank spółdzielczy i samorząd – dodaje Mirosław Skiba. – To zmienia optykę, pozwala szybciej identyfikować miejscowe potrzeby i znajdować dla nich właściwe instrumenty finansowe. Myślę, że w tym tkwi największa przewaga bankowości spółdzielczej nad konkurencją. Jesteśmy blisko, działamy na zasadzie wzajemności i szybko „ogarniamy” najtrudniejsze problemy. Tak działają banki spółdzielcze.

Istotnym rynkiem obsługiwanym przez SGB jest rynek obligacji komunalnych, na którym banki spółdzielcze obecne są od połowy lat 90. W 1996 roku pierwszą na rynku emisję obligacji przeprowadził bank spółdzielczy na rzecz gminy Mieścisko. Pomimo wielu zmian prawnych i silnej konkurencji, Spółdzielcza Grupa Bankowa nadal prowadzi kompleksową obsługę emisji, począwszy od jej gwarantowania, a skończywszy na wypłacie odsetek. W minionym roku przeprowadzono emisje dla 21 emitentów na kwotę ponad 250 mln złotych.
Rok 2023 jest dla partnerstwa SGB i Jednostek Samorządu Terytorialnego rokiem kolejnych wspólnych wyzwań i ambitnych celów. Ale partnerstwo zobowiązuje: siła rozwoju lokalnych społeczności zależy właśnie od tej współpracy. Społeczność. Bank spółdzielczy. Samorząd. Tu wszystko dobrze współgra. Dobrze dbać o siebie nawzajem.

 

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie