Wystąpienie inauguracyjne wygłosi Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, który przedstawi wspólne działania rządu i samorządu wobec multikryzysów i wynikających z nich wyzwań rozwoju.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego ma w swoim zamyśle służyć uzgadnianiu stanowisk oraz wymianie poglądów i opinii. Czy jest to wystarczające narzędzie, aby budować konsensus niezbędny dla rozwoju? Relacje administracja państwa – samorządy nie ograniczają się do zmian legislacyjnych, które dominują w pracach komisji. Decyzje ściśle finansowe – jak programy rozwojowe, pożyczkowe i grantowe czy wpływające na rozwój miast i gmin decyzje związane z rozwojem infrastruktury – podejmowane na szczeblu krajowym. Dynamiczny rozwój gmin i miast wymaga odpowiednich konsultacji i współpracy. O tym jak z perspektywy samorządu i rządu powinna wyglądać ta współpraca i jakie mechanizmy wymagają wsparcia, będą rozmawiać uczestnicy Samorządowego Kongresu Finansowego.

Samorządy chyba jeszcze nigdy nie były w tak trudnej sytuacji. Z jednej strony nakłada się na nas coraz więcej obowiązków, a z drugiej pozbawia dochodów własnych. W zamian oferuje się nam środki rządowe w formie, np. dotacji i decyduje się w Warszawie o tym, jakie inwestycje są ważne dla naszych wspólnot lokalnych. Krok po kroku próbuje się nas pozbawić samodzielności. To, że dziś samorządowcy są zjednoczeni jak nigdy dotąd, działają wspólnie jest naszym wielkim sukcesem. To, że rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami pozwala nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych mieszkańców. Cieszę się, że już 3 i 4 kwietnia ponownie spotkamy się w Sopocie podczas III Samorządowego Kongresu Finansowego – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

 

Debaty plenarne

„Mapa wyzwań w relacjach na linii rząd-samorząd” to temat pierwszej debaty plenarnej. Do sesji inaugurującej zaproszeni Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich, Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm oraz Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Drugi dzień Kongres zainauguruje wystąpienie o szczegółach reformy finansów samorządowych , które wygłosi Sebastian Skuza, Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Po wystąpieniu odbędzie się rozmowa ministra z przedstawicielem samorządowców oraz debata w gronie ekspertów.

Podstawową wyjścia z każdego kryzysu jest współpraca. Samorządowcy potrzebują dziś przede wszystkim stałych i przewidywalnych zasad finansowania rozwoju. Zmiany regulacyjne powodują brak stabilności i trudność w planowaniu inwestycji. Inicjatywa Local Trends od początku ma być platformą do merytorycznej dyskusji. W Sopocie skupimy się na kwestii finansów – podkreśla Maciej H. Grabowski, dyrektor programowy Local Trends, prezes zarządu Fundacji Centrum Myśli Strategicznych.

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy i jesienne Europejskie Forum Samorządowe to wydarzenia, które gromadzą liczne grono prezydentów, wójtów, starostów i marszałków. Warto śledzić dyskusje, w których aktywnie uczestniczą nie tylko reprezentacji dużych miast, lecz także gmin wiejskich. Już wkrótce poznamy tematy kolejnych paneli dyskusyjnych oraz gości zaproszonych przez organizatorów – Grupę MTP i Centrum Myśli Strategicznych.

#DołączDoDebaty podczas Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie