Panie Marszałku, jesteśmy na Local Trends, jednym z większych polskich wydarzeń związanych z działalnością samorządów. Jak ma się do tego tematu ekologia, z Fit for 55 na czele?

Temat ekologii, szczególnie w kontekście Fit for 55, jest niezmiernie istotny dla lokalnych samorządów, włącznie z naszym województwem. Fit for 55 zakłada ambitny cel redukcji emisji CO2 aż o 55% do 2030 roku w porównaniu do stanu z roku 1990. Wymaga to zaangażowania wszystkich szczebli administracji, od krajowego po lokalny. Dlatego też na wydarzeniach takich jak Local Trends, pojawia się wiele dyskusji dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych rozwiązań proekologicznych. Pomorze, dzięki swoim naturalnym walorom, znajduje się w korzystnej pozycji, jednakże ciągle pracujemy nad doskonaleniem naszych praktyk i rozwiązań.

Najbardziej chodliwym, zwłaszcza w Polsce, tematem związanym z ekologią jest produkcja energii elektrycznej. Jak to wygląda w naszym regionie?

Przede wszystkim cieszymy się z pozytywnych statystyk. Pomorze wyróżnia się niższym (ponad 14%) ogólnym zużyciem energii elektrycznej na mieszkańca w porównaniu ze średnią krajową. Podobnie niższe od średniej krajowej jest zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w gospodarstwach domowych, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Dodatkowo, dynamiczny rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii przyczynił się do znaczącej poprawy w kierunku samowystarczalności energetycznej regionu.

Optymizmem napawa również stan produkcji z OZE. Pomorze osiągnęło już ambitny cel na 2030 rok. W 2022 roku prawie 64% energii elektrycznej produkowanej w regionie pochodziło ze źródeł odnawialnych, co oznacza, że czysta energia zaspokajała prawie 45% zapotrzebowania. W porównaniu z celem Fit for 55, który wynosi 40%, oraz średnią krajową na poziomie 22%, nasze osiągnięcia są imponujące.

Jednak niezależność energetyczna to również istotny aspekt, nad którym trzeba nieustannie pracować

I tak też robimy. Obecnie nasza produkcja energii elektrycznej pokrywa około 70% zapotrzebowania regionu. Wszelkie projekty, na czele z Offshore Wind, którego produkcja ma osiągnąć prawie 6 GW do 2030, mają doprowadzić nas do samowystarczalności energetycznej, zmniejszając jednocześnie udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej. Innym tego typu projektem, który ma szanse w przyszłości wspomóc nas w drodze do wyznaczonych celów jest elektrownia atomowa. Niemniej jednak, takie inicjatywy wymagają czasu, a naszym priorytetem jest zapewnienie, żeby zostały one odpowiednio zintegrowane z potrzebami mieszkańców i regionu.

Jaka jest nasza przyszłość w kontekście rozwiązań ekologicznych i rozwoju regionu?

Już teraz wprowadzamy ważne zmiany. Jedną z nich jest rozbudowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jej modernizacja i elektryfikacja mają na celu zredukowanie ruchu samochodowego generowanego przez osoby dojeżdżające do pracy z okolicznych miejscowości. Dodatkowo, miasta w regionie rozpoczęły proces wymiany pojazdów transportu zbiorowego na modele elektryczne, co przyczynia się do osiągnięcia postawionych celów.

W kwestii przyszłości, jednym z kluczowych wyzwań będzie dalszy rozwój w wyznaczonych kierunkach. Zrównoważony rozwój jest priorytetem. Potwierdza to wiele inicjatyw, chociażby powstanie trzech centrów na Politechnice Gdańskiej związanych z ekologią: Centrum EkoTech, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Wodorowych. Mając wsparcie takich instytucji, możemy osiągnąć wyznaczone cele oraz stanąć na czele innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

Dziękujemy za rozmowę.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie