Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy to najważniejsze spotkanie poświęcone tematyce finansów jednostek samorządu terytorialnego. W dniach od 11 do 12 kwietnia w Sopocie do wspólnych rozmów usiądą prezydenci polskich miast, burmistrzowie, skarbnicy a także przedstawiciele administracji państwowej, środowisk naukowych i biznesu.

 

 

Hasło przewodnie tegorocznej edycji „Reformy a przyszłość finansowa samorządów” wyznacza tematykę debat zaplanowanych w ramach kongresu.

Postępujące zmiany w krajowej polityce rozwoju dotyczące w szczególności reform Polskiego Ładu, dochodów własnych samorządów, finansowania oświaty, opieki zdrowotnej czy europejskiego systemu EU ETS istotnie wpływają na samodzielność i zdolność samorządów do projektowania gospodarki finansowej. Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie okazją do merytorycznej dyskusji i wypracowania wspólnych rekomendacji dla strony rządowej i samorządowej – mówi Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych, współorganizatora wydarzenia.

Dla lokalnych liderów najważniejsza w kreowaniu rozwoju wsi, gmin, miast i miasteczek, powiatów czy regionów pozostaje przewidywalność i możliwość długoletniego planowania gospodarki finansowej. Wspomniane reformy, otoczenie makroekonomiczne oraz silny wzrost wydatków bieżących, wymagają szczegółowej analizy i wypracowania modeli współpracy na rzecz stabilności finansów samorządowych. Mówcy i eksperci Samorządowego Kongresu Finansowego zidentyfikują gospodarcze konsekwencje dla samorządów wynikające z podejmowanych przez rząd reform, zmian systemowych, trendów rozwoju czy możliwości krajowych i europejskich programów finansowych.

W debacie „Finanse samorządów z perspektywy Polskiego Ładu i bieżącej sytuacji rynkowej” weźmie udział m.in. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który wygłosi także wystąpienie wprowadzające pt. „Finanse samorządu terytorialnego w warunkach Polskiego Ładu”. W programie znajduje się także wystąpienie „Holistyczna przemiana a zrównoważone miasta przyszłości” Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach 2022 r.

Ścieżki tematyczne dla wsi i miasteczek

 

Samorządy są dziś w bardzo trudnej sytuacji, nie tylko finansowej. Z jednej strony, czując się odpowiedzialnymi za swoich mieszkańców, chcą zrobić wszystko, aby zapewnić im jak najwyższą jakość życia. Z drugiej natomiast – zmuszone są bronić swojej niezależności w obliczu działań rządzących. I tu szczególnego wsparcia wymagają zwłaszcza mniejsze samorządy, wspólnoty lokalne na poziomie miasteczek czy wsi. Wierzę, że działając wspólnie, możemy uczyć się od siebie nawzajem i wypracować rozwiązania na lepsze jutro – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

 

 

 

 

Obszary wiejskie w Polsce to ponad 94% terytorium, zamieszkiwanego przez prawie połowę naszej populacji – dlatego eksperci skupią uwagę na wyzwaniach i problemach polskich wsi i miasteczek oraz problematyce rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem problemów gmin z terenami objętymi programem Natura 2000 czy parkami narodowymi. Program kongresu opracowywany jest na podstawie sondażu, w którym samorządowcy wskazali zagadnienia szczególne istotne w perspektywie trzech lat.

 

Druga edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach od 11 do 12 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie. 

>>Zarejestruj się <<

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie