Samorządy w całym kraju budują i remontują drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, inwestują w szkoły, infrastrukturę sportową, społeczną i kulturalną. Krajobraz polskich regionów się zmienia, a wszystko to z ogromnym wsparciem z Programu Inwestycji Strategicznych.
Program Inwestycji Strategicznych to jeden z kluczowych programów rządowych, które wspierają inwestycje realizowane przez samorządy. Jest realizowany od połowy 2021 roku, a jego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wsparcie dopasowane do potrzeb

Do tej pory BGK przeprowadził 5 edycji programu. Dofinansowanie przyznano dla 99 proc. polskich samorządów. To w sumie ponad 63 mld zł na przeszło 11 tysięcy inwestycji. Skala wsparcia robi wrażenie, bo dofinansowanie może pokryć nawet 98 proc kosztów realizacji danego projektu.
Dwie z edycji programu były przeznaczone dla wszystkich samorządów. Kolejne trzy to edycje specjalne: dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne; dla gmin uzdrowiskowych, a także edycja poświęcona rozwojowi stref przemysłowych.

Inwestycja w gospodarkę i kapitał społeczny

Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego 1 proc. PKB przeznaczony na inwestycje może się przełożyć na przyrost nawet 2 – 2,5 proc. PKB w przyszłości. Te dane pokazują, że inwestycje publiczne mogą być znacznym wsparciem dla gospodarki w czasie kryzysu.
Program Inwestycji Strategicznych ma jeszcze jeden ważny wymiar. Samorządowcy najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. To oni decydują o tym, o dofinansowanie jakich projektów z programu się starają. Dzięki temu inwestycje, które powstają z rządowym dofinansowaniem realnie poprawiają warunki życia lokalnych społeczności.
Ile takich projektów już powstało? Do połowy lutego 2023 roku samorządowcy zrealizowali ponad 1100 inwestycji, a na realizację wielu kolejnych podpisały umowy z wykonawcami.

Mechanizm działania programu

Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem Programu Inwestycji Strategicznych. W zrealizowanych dotąd edycjach jednostki samorządu terytorialnego składały wnioski w specjalnej aplikacji. Po zakończeniu każdego naboru BGK przekazywał raport dla Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizowała wnioski i przygotowywała rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decydował o przyznaniu dofinansowania.
W zależności od czasu realizacji inwestycji, środki z programu są wypłacane w całości po jej zakończeniu lub w transzach po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji.

Tekst powstał przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji o znajdziesz pod >>LINKIEM<<

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie