Ruch telekomunikacyjny każdego roku rośnie lawinowo. Jak ważne jest dostarczanie odpowiedniej jakości usług pokazała pandemia. W tak zwanych sypialniach wielkich miast, kiedy praca w dużej mierze przeniosła się do naszych domów, infrastruktura okazała się niewystarczająca – mówi Michał Ziółkowski, Członek Zarządu Play.
Te wymagania będą rosnąć. Coraz więcej Polaków korzysta z usług takich jak Profil Zaufany. Dodaje, że przez to konieczny jest rozwój infrastruktury teletechnicznej, która ma odpowiadać na przyszłe potrzeby mieszkańców, samorządów i instytucji.

Ale czy łatwość podjęcia pracy zdalnej i zapewnienie dobrych łączy może być wystarczającym czynnikiem do przyciągnięcia nowych mieszkańców na przykład na peryferie? Badań, które by to potwierdzały na razie nie ma. Wiadomo natomiast, na jakie czynniki przy wyborze miejsca zamieszkania obecnie zwracają Polacy – mówi Wojciech Jarczewski, Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Najważniejsza jest praca, a zaraz za nią mieszkanie. Kolejne dwie ważne kwestie to ochrona zdrowia i edukacja. Dlatego przy migracjach tak popularne są obrzeża aglomeracji, ale już mniej miejscowości dalej od nich.

Istotną rolę nowoczesnej i szybkiej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzają samorządowcy. Zwracają jednak uwagę, że nie jest to wystarczające, alby przyciągnąć do siebie nowych mieszkańców. Nowoczesność ma być standardem, bo tego oczekują osoby napływowe. Ułatwiać ma ona wyrównywanie szans – podkreśla Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Z kolei Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski zaznacza, że na rozwój miasta mają też wpływ inwestycje, które tworząc miejsca pracy mogą przyciągać nowych mieszkańców. Dlatego tak istotna jest infrastruktura dla nich, przejrzystość planistyczna, łatwa dostępność komunikacyjna, ale też zapewnienie odpowiednich kadr na różnych poziomach. Należy pamiętać, że ważne jest tworzenie klas patronackich i dbanie o szkolnictwo zawodowe. W tym przypadku przy współpracy środowiska biznesu z samorządami.
Zdaniem Macieja Glamowskiego na jakość życia w mieście wpływa nie tylko mieszkalnictwo, lecz także odpowiednia sieć żłobków, przedszkoli, miejsc rekreacji i rozrywki. Tylko to może powstrzymać emigrację młodych mieszkańców mniejszych ośrodków, ale też zachęcać do powrotu osoby, które na przykład wyjechały na studia.

Ważne jest likwidowanie tak zwanych białych plam i poszerzanie pokrycia siecią teletechniczną. W przypadku oporu mieszkańców nie należy zapominać o ich edukowaniu i rozwiewaniu wątpliwości powstających w oparciu o pojawiające się w przestrzeni publicznej fake newsy – podkreśla Michał Ziółkowski. Dodaje, że perspektywę zmian cywilizacyjnych niesie ze sobą rozwój sieci 5G. Ważny jest rozwój kompetencji cyfrowych, żeby społeczeństwo miało świadomość, co te technologie mogą nam dać. Wprowadzanie zmian powinno być jednak w dialogu z mieszkańcami.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie