Local Trends już na stałe wpisało się w polską przestrzeń ważnych konferencji poświęconych samorządności terytorialnej. Samorządowy Kongres Finansowy 2023 to bardzo ważna inicjatywa, pozwalająca na spotkanie się ludzi, pracujących w różnych strukturach administracji publicznej oraz szeregu firm i instytucji współpracujących. To miejsce wymiany poglądów, sposobów rozwiazywania wspólnych problemów. Daje możliwość komunikacji i dostarcza wiedzy w obszarze najbardziej bieżących tematów nurtujących nasze środowisko. Podejmowanie trudnych i od lat nierozwiązywalnych kwestii, dotyczących chociażby rozdziału kompetencji i środków finansowych między administrację rządową a samorządowa oraz sposobu finansowania zadań powierzonych gminom jest konieczne i bardzo dla nas ważne. Ciągła i dynamiczna zmiana otoczenia, wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego konieczność reagowania, a stabilność źródeł finansowania gmin wiejskich jest niezbędna dla możliwości planowania działań w dłuższej perspektywie.

Zjawiskiem mocno wpływającym także na sytuację gmin wiejskich jest depopulacja i migracje z obszarów niezurbanizowanych do miast oraz za granicę państwa. Konieczne jest takie ukształtowanie ustrojowe gmin i mechanizmu ich finansowania, aby te zmiany uwzględniać i nie doprowadzić do paraliżu funkcjonowania wspólnot samorządowych w takich miejscach, uniemożliwiając zaspokojenie podstawowych zbiorowych potrzeb i niezbędnych usług komunalnych tej części społeczeństwa, która wiąże swoją przyszłość z obszarami wiejskimi. Zjawisko to nie może skutkować szeregiem wykluczeni: komunikacyjnych, kulturalnych, inwestycyjnych itp.

Bardzo ważny w Local Trends – Samorządowych Kongresie Finansowym jest także praktyczny wymiar poruszanych zagadnień. Przykłady Gmin, sposoby podejścia do rozwiazywania problemów i metody realizacji zadań, które są wspólne dla wszystkich, pozwalają na szukanie inspiracji dla wszystkich uczestników. A zróżnicowana tematyka uwzględnia specyfikę każdej ze struktur samorządu: gmin wiejskich, miejskich, a także powiatów i województw.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie