Konieczność „zazieleniania” finansów publicznych, w tym w szczególności samorządowych stanowić będzie zatem cel strategiczny w ramach polityki osiągania neutralności klimatycznej. Z tego też względu istnieje potrzeba dyskusji na temat oceny inwestycji lokalnych pod względem wypełniania wymogów ich zielonego finansowania (w tym finansowania dłużnego), ale także zakresu dostosowania koniecznego do wdrożenia w ramach “zazielenienia” budżetów lokalnych w najbliższej przyszłości.

Temat ten zostanie poruszony podczas debaty Zielone Finanse Samorządowe

Debata zostanie poprzedzona wprowadzeniem merytorycznym, w ramach którego zostanie zaprezentowana metodologia Indeksu Zielonych Finansów Samorządowych.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie