Obecna sytuacja niesie ze sobą bardzo dużo niepewności dla Europy, liczne wyzwania dla globalnych rynków finansowych oraz olbrzymie ryzyko dla krajowych gospodarek i lokalnych społeczności.

Jako organizatorzy i inicjatorzy Samorządowego Kongresu Finansowego uważamy, że powinniśmy na miarę naszych możliwości wspierać ofiary rosyjskiej agresji i dążyć do zminimalizowania skutków kryzysu wojennego. Samorządy stoją na pierwszej linii walki z kryzysem humanitarnym. Koordynacja transportu, noclegów, posiłków i pomocy medycznej dla uchodźców – to dziś niektóre z zadań, wobec których na dalszy plan zeszły inne bieżące działania, wyzwania i problemy samorządów. Zdajemy egzamin z człowieczeństwa, ale nie ulega wątpliwości, że najbliższe tygodnie są kluczowe dla przygotowania strategii działań w obliczu kryzysu humanitarnego.

Pomoc doraźna, niezwykle potrzebna w pierwszych dniach i tygodniach z czasem musi zostać zastąpiona przez rozwiązania systemowe oraz wsparcie krótko- i długoterminowe. Samorządy potrzebują wytyczenia kierunków dla swoich strategii, perspektywy stabilnej przyszłości finansowej, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwości skoordynowania wspólnych działań w wielu dziedzinach w porozumieniu z rządem i jego agendami. Konieczne jest wypracowanie planu działania na kolejne miesiące oraz mapowanie przyszłych wyzwań dla lokalnych gospodarek.

  • Dziś jak nigdy dotąd musimy działać razem. Na naszych oczach piszą się najstraszniejsze karty historii. Niczym nieuzasadniona, zbrojna interwencja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zmieniła z dnia na dzień życie nas wszystkich. Do naszych miast, gmin i wsi przybyli goście, uciekający przed wojną. To dla nich otworzyliśmy nasze serca i drzwi naszych domów. To na barki samorządów spadła organizacja i koordynacja działań pomocowych. Nie byliśmy na to gotowi, ale stanęliśmy na wysokości zadania. Wymieniamy się doświadczeniami, rozwiązaniami, ale i wspólnie domagamy się od rządu systemowych rozwiązań „na potem”. To będzie zupełnie inne spotkanie samorządów niż rok temu. To będą zupełnie inne rozmowy, bo wyzwania są zupełnie inne. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dzięki wzajemnemu wsparciu i koordynacji działań będziemy w stanie efektywnie pomóc potrzebującym. Zachęcam do przyjazdu do Sopotu na Samorządowy Kongres Finansowy, który będzie doskonałą okazją do spotkania i wypracowania rozwiązań na kolejne miesiące – mówi Jacek Karnowski, prezydent Miasta Sopotu.
  • Mimo że od rosyjskiej napaści na Ukrainę mija już ponad miesiąc, wciąż główny ciężar niesienia pomocy uchodźcom spoczywa na barkach wolontariuszy, organizacji pozarządowych i samorządów. W ramach własnych, ograniczonych sił i środków – również tych budżetowych – mierzymy się z różnymi wyzwaniami, często takimi, przed którymi dotąd jeszcze nie stawaliśmy. Obok wyzwań doraźnych, takich jak zapewnienie bazy noclegowej, czy zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych uchodźców, ważne są działania długofalowe, takie jak wprowadzenie Ukraińców na rynek pracy, umożliwienie nauki języka, czy zapewnienie im dostępności do szeregu instytucji i usług – dodaje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Local Trends służy wymianie myśli i przyświecającej nam od początku współpracy ponad podziałami. Wierzymy, że poprzez dialog możemy wspólnie  poradzić sobie z tym co niesie nam jutro.

AGENDA DOSTOSOWANA DO POJAWIAJĄCYCH SIĘ NOWYCH WYZWAŃ DLA SAMORZĄDÓW

Program Local Trens – Samorządowego Kongresu Finansowego już jest aktualizowany o tematy związane z wdrażaniem zorganizowanych działań pomocowych oraz działań odbudowy gospodarczej przez samorządy.

  • Tegorocznej edycji Samorządowego Kongresu Finansowego przyświeca motyw przewodni „Reformy a przyszłość finansowa samorządów”, który nadaje ton tematom debat zaplanowanych w Sopocie. Wojna w Ukrainie sprawiła, że temat dyskutowanych i wdrażanych polityk rozwojowych w Polsce i w całej Unii Europejskiej musi dziś i w przyszłości uwzględniać to bezprecedensowe wydarzenie. Zdecydowaliśmy się sukcesywnie rozszerzać kontekst podejmowanych debat podczas Kongresu, aby w debacie o przyszłości samorządów wybrzmiała misja solidarności, współdziałania, odpowiedzialności, spójności i odbudowy.  – Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych

W pierwszym dniu Kongresu prof. Jerzy Hausner poprowadzi debatę pt. Polskie i Europejskie polityki rozwojowe w polskich samorządach, a skutki wojny w Ukrainie z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Piotra Araka, Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakuba Banaszka, Prezydenta Miasta Chełm oraz Jana Olbrycha, Posła do Parlamentu Europejskiego.

Wobec wzrostu niepewności przy planowaniu budżetów samorządowych oraz rosnącej skali wyzwań związanych z podejmowaniem nadzwyczajnych środków łagodzenia kryzysu, rozszerzyliśmy również kontekst dyskusji z udziałem Ministra Sebastiana Skuzy zatytułowanej Finanse samorządów z perspektywy Polskiego Ładu, bieżącej sytuacji ekonomicznej i wojny.

Do programu włączona została także debata pt. Jak pomagać? Samorządy, rząd i NGO w obliczu exodusu z Ukrainy, której gospodarzami będą Miasto Sopot i Caritas Polska. Zaproszeni do udziału Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, ks. Marcin Iżycki, Dyrektor w Caritas Polska, prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Oleksandr Plodystyi, Konsul Ukrainy w Gdańsku, a także Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP. Potrzeba solidarności i systemowego rozwiązania kryzysu migracyjnego domaga się odpowiedzi na aktualne  pytania związane z rolą rządu, samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych i obywateli w tej sytuacji.

  • Jako Grupa MTP doskonale znamy wyzwania z jakimi mierzą się dzisiaj miasta, miasteczka oraz wsie i mamy kompetencje oraz doświadczenie w budowaniu łańcuchów współpracy między administracją i biznesem. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie jesienią odbywało się Europejskie Forum Samorządowe uruchomiony został Punkt Recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy, Centralny Punkt Zbiórki Darów oraz przestrzeń noclegowa. W ciągu jednej nocy powstał punkt noclegowy na 700 miejsc w dwóch pawilonach targowych, w ciągu 3 dni uruchomiony został punkt noclegowy w hali Arena Poznań..Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu, Grupa MTP

Pamiętajmy, że aby móc skutecznie pomagać samorządy muszą być nowoczesne, sprawne i  stabilne finansowo. Obecna sytuacja nie powinna być analizowana bez szerszego spojrzenia na otoczenie makroekonomiczne i prognozy dla polskiej koniunktury gospodarczej, finansowanie szpitali samorządowych, kwestie standardu usług publicznych, problematykę zarządzania długiem lokalnym czy tendencje demograficzneh i migracyjnye. Rozmowa o tych tematach obecnie jest jeszcze bardziej istotna, dlatego tak jak zaplanowano wszystkie te zagadnienia będą przedmiotem debat kongresowych w dniach 11-12 kwietnia.

Organizatorzy pozostają w ścisłym kontakcie z opiekunami merytorycznymi poszczególnych debat, z gospodarzami  i partnerami strategicznymi: Związkiem Miast Polskim, Unią Metropolii Polskich, Samorządem Województwa Pomorskiego, Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Związkiem Gmin Wiejskich RP i Związkiem Województw RP.

Zapraszamy Państwa do spotkania w tym trudnym, ale bardzo ważnym czasie.

Jako organizatorzy Samorządowego Kongresu Finansowego dołożymy wszelkich starań, aby w dniach 11-12 kwietnia Sopot był miejscem pełnym solidarności i szacunku, debaty i wymiany doświadczeń oraz opracowania konkretnych planów we współpracy z rządem RP i instytucjami europejskimi.

Przeformułowane konteksty debat oraz szczegóły programowe aktualizujemy na bieżąco na stronie internetowej www.localtrends.pl

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie