Kluczowe rozmowy na temat przyszłości finansowej samorządów odbędą się w Sopocie w dniach 11-12 kwietnia 2022.

  • Konsekwencje Polskiego Ładu,
  • Finansowanie realizacji celów polityki rozwojowej Unii Europejskiej
  • Możliwości poszerzania źródeł dochodów własnych samorządów

To dziś najważniejsze tematy dla polskich województw, miast, miasteczek i wsi. Samorządowy Kongres Finansowy będzie okazją do spotkania i przedyskutowania możliwych scenariuszy na najbliższe miesiące i lata. Pierwszego dnia odbędą się trzy sesje plenarne z udziałem ekspertów reprezentujących instytucje unijne, rząd RP, samorządowców, a także przedsiębiorców i środowiska naukowe.

Debaty w gronie ekspertów

Wystąpienie inauguracyjne „Spójność w warunkach wyzwań rozwojowych i obaw o wykluczenie” wygłosi Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform w Komisji Europejskiej. Komisarz odpowiedzialna jest m.in. za współpracę z państwami członkowskimi w celu zapewnienia pełnego i efektywnego wykorzystania funduszy UE oraz nadzoru nad wydatkami.

Pierwsza debata – „Polskie i Europejskie polityki rozwojowe w polskich samorządach – jak im sprostać?” poprzedzona zostanie wystąpieniem pt. „Holistyczna przemiana a zrównoważone miasta przyszłości” Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach 2022. Debatę, której gospodarzem jest Samorząd Województwa Pomorskiego poprowadzi prof. Jerzy Hausner.

 

Krajowy Plan Odbudowy oraz fundusze strukturalne z nowej perspektywy finansowej mają stanowić również dla samorządów finansowe narzędzie do wychodzenia z kryzysu pandemii oraz do działania na rzecz osiągania celów polityki rozwojowej UE i Polski. Jednostki samorządu terytorialnego do realizacji celów szczegółowych muszą mieć zdolność wieloletniego planowania finansowego oraz pokrywania bieżących kosztów operacyjnych usług publicznych. Dziś stanowi to duże wyzwanie – zaznacza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Podczas drugiej debaty plenarnej podjęty zostanie temat finansowania rozwoju miast i regionów ze wsparciem instytucji rozwojowych. Wystąpienie wprowadzające pt.: „Finansowanie projektów rozwojowych w dobie pandemii, reform i megatrendów” wygłosi Beata Daszyńska Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dołącz do debaty i weź udział w Samorządowym Kongresie Finansowym 2022.

 

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie