Partnerem II Samorządowego Kongresu Finansowego jest Agencja Rozwoju Pomorza, koordynator inicjatywy Invest in Pomerania.


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) działa od 1992 r. Jest instytucją, wyznaczającą standardy wsparcia przedsiębiorczości na Pomorzu, a także ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego. Misją ARP jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i samorządów lokalnych, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. Koordynuje inicjatywę Invest in Pomerania, która od 11 lat pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania z sukcesem zakończyła ponad 150 projektów i przyczyniła się do stworzenia ponad 20 tys. miejsc pracy. Województwo pomorskie, za pośrednictwem Invest in Pomerania, współpracuje z Grupą Banku Światowego, aby przeprowadzić badania wskazujące wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wspieranych w ramach projektu Invest in Pomerania (IiP) na rozwój gospodarczy całego regionu. Kolejnym wynikiem analizy będzie przedstawienie założeń nowej strategii pozyskiwania inwestycji i promocji gospodarczej regionu na najbliższe lata.

Podczas Kongresu partnerzy skupili się na tematyce branży offshore wind, z którą Pomorze wiąże wielkie nadzieje pod kątem nowych inwestorów.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie