W Warszawie odbyło się spotkanie Rady Programowej LocalTrends. Przedstawiciele administracji publicznej, samorządów oraz biznesu wspólnie wyznaczyli najważniejsze tematy, które zostaną poruszone podczas pierwszej edycji Local Trends. Europejskiego Forum Samorządowego.

Wśród najważniejszych zagadnień, o których dyskutować będą uczestnicy Local Trends. Europejskiego Forum Samorządowego znalazły się:

– Fitfor55 a rozwój miast

– Finansowanie rozwoju regionów

– Reforma dochodów samorządowych

– Wyzwania dekarbonizacji transportu publicznego

– Jak wykorzystać zielony wodór – doświadczenia, zamierzenia, wyzwania

– Jak uzyskać w polskich miasta poziom powietrza podobny do miast europejskich?

– Perspektywa finansowania dłużnego samorządów

– Cyberbezpieczeństwo jednostek samorządu terytorialnego

– Perspektywa osiągania klimatycznej neutralności w miastach

– Efektywność energetyczna w budynkach – zmiany prawne i narzędzia wdrażania

– Czy grozi nam wyludnienie miast?

– Jak sfinansować zeroemisyjność samorządów?

– Zarządzanie ryzykiem zmian klimatu. Jak optymalizować koszty funkcjonowania samorządów?

– Zagadnienia klimatyczne związane z europejskim Zielonym Ładem

– Gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie