Kontekst debaty:

  • Udział banków spółdzielczych w finansowaniu JST jest stosunkowo wysoki i wg danych KNF wynosił w należnościach 40%, a w depozytach 31,5%. Jednocześnie wielkość pasywów znacznie przekraczała aktywa, co wskazuje na możliwości rozwoju akcji kredytowej w oparciu o własną bazę depozytową. Bank spółdzielczy jest naturalnym partnerem dla samorządów na lokalnym rynku finansowym i to zarówno w finansowaniu krótko jak i długoterminowym. Szczególnie w samorządach gminnych, powiatach ziemskich i miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Wydaje się, że konieczne pole do współpracy pomiędzy BSami a samorządami szczególnie po zmianach regulacyjnych jest obecnie szersze.
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie