Kontekst debaty:

Nie ilość, a jakość i metoda przetwarzania Big Data są najbardziej istotne. Dane skutecznie usprawniają, pozwalają na jeszcze lepsze podejmowanie decyzji, wspomagają tworzenie skutecznych strategii, zmniejszają koszty, redukują czas pracy, umożliwiają tworzenie oferty doskonale dopasowanej do oczekiwań klienta. Współczesne organizacje wykorzystując masowe dane oraz sprawną i specjalistyczną analitykę wspomagają działanie firm oraz usprawniają wiele procesów biznesowych. Rozwój jaki zapewnia Big Data został dostrzeżony przez wiele branż. Obecnie z tego typu danych korzystają instytucje sektora publicznego, banki, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz wiele innych. Big Data to przyszłość nie tylko biznesu. I dla samorządu.
We współczesnych miastach podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji musi odbywać się na podstawie wiarygodnych i w miarę możliwości generowanych w czasie rzeczywistym danych statystycznych, dotyczących zachowań mieszkańców oraz ich odczuć i deklarowanych preferencji. Dane potrzebujemy do planowania przyszłości, w mniejszym stopniu do raportowania stanu przeszłego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że otaczająca nas rzeczywistość jest coraz to bardziej dynamiczna, mieszkańcy coraz bardziej świadomi i mobilni. Zatem wymagania względem świadczonych przez samorządy usług publicznych samorządów rosną, bo podnosi się jakość życia całego społeczeństwa. Wszyscy, także samorządy, muszą działać szybko, precyzyjnie i skutecznie. Urzędy statystyczne, czyli jednostki od lat dostarczająca ogromne ilości danych o miastach, robią to zazwyczaj z opóźnieniem, odnosząc się do dużych obszarów. Te dane są niezwykle istotne, jednakże nie odpowiadają w pełni na potrzeby w tym zakresie. Samorządy i ich jednostki, same generują bardzo dużą ilość unikalnych danych, jednakże brakuje im dobrych narzędzi technologicznych do ich pozyskania, gromadzenia oraz analizowania oraz niejednokrotnie analityków, którzy potrafią wyciągać wnioski na ich podstawie. Wszystkie informacje powinny być przetwarzane przez wykwalifikowany personel, który w sposób profesjonalny oraz zgodnie z zasadami etyki wykorzystuje pozyskane dane. Cennym źródłem aktualnej informacji niejednokrotnie pozostaje biznes – firmy specjalizujące się w przygotowaniu danych, ale także firmy realizujące usługi dla mieszkańców, które gromadzą i przetwarzają te dane na własne potrzeby rozwojowe. Powszechnością stają się zakupy przez samorządy danych, jednakowoż są one dość drogie, a przygotowanie metodologii wiąże się z czasem oraz zwiększonymi środkami.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie