Sesja prowadzona w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym wypowiedzi gości anglojęzycznych

Wyzwania inwestycyjne związane z zieloną transformacją, czyli zarówno działaniami skierowanymi na zapobieganie skutkom zmian klimatu, jak i samym zmianom klimatu sprawiają, że samorządy lokalne nie tylko poszukują dedykowanych narzędzi finansowania, ale także kierują własne środki finansowe tam, gdzie przyniosą zwrot z inwestycji, a oprócz niego także dodatkowe korzyści, na przykład społeczne i środowiskowe. Rosnąca liczba samorządów, instytucji pozarządowych, jak i mieszkańców, chce mieć wpływ na kierunek rozwoju społeczności lokalnych i swoich państw. Coraz bardziej popularnym narzędziem jego wywierania są inwestycje w działania pozytywnie oddziałujące na społeczność lokalną (place-based impact investment). Podczas panelu zastanowimy się, czy to już nowy globalny trend; czy można pogodzić zyski kapitałowe z zyskami społecznymi; jak samorządy lokalne z Wielkiej Brytanii wykorzystują koncepcję inwestowania z pozytywnym wpływem społecznym i środowiskowym i czy mogą stać się inspiracją dla samorządów z Polski?

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie