Dynamika wzrostu cen, która przyśpieszała od kilku lat (zauważmy, że nie jest to zjawisko z ostatnich miesięcy!) osiąga wielkości nie spotykane od ćwierćwiecza. Rosną ceny usług, energii, żywności, towarów inwestycyjnych i konsumpcyjnych. Samorządy, ich zakłady komunalne czy spółki dostarczające usługi publiczne muszą się wprost zmierzyć z tym zjawiskiem. Przy ograniczonych zasobach budżetowych decyzje dostosowawcze obejmują wydatki inwestycyjne, i również bieżące. Jakie środki można i należy podejmować, mając na uwadze konieczność zapewnienia usług dla mieszkańców, rozwój miast, perspektywy zwiększania efektywności oraz spodziewaną stagfalację. A presja na wzrost wynagrodzeń, i związany z nim efekt tzw. drugiej rundy wydaje się nieunikniona, co jeszcze bardziej ograniczy pole manewru w przyszłości. A może strona dochodowa może stanowić odpowiedź na wzrost cen odczuwany przez samorządy?

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie