• W edycji rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w roku 2022 Polska plasuje się na 24. miejscu wśród 27 państw członkowskich UE. W latach 2017–2022 zagregowany wynik DESI w odniesieniu do Polski przekroczył jednak nieco unijną średnią, co świadczy o tym, że Polska zbliża się do średniej UE.
  • W 2021 r. w Polsce odnotowano wzrost odsetka gospodarstw domowych objętych zasięgiem stałych sieci o bardzo dużej przepływności – 70% w porównaniu z 65% w 2020 r. Nadal istnieją jednak wyzwania związane z rozwojem sieci 5G. W szczególności w 2021 r. jedynie 34% gospodarstw domowych było objętych technologią 5G, czyli poniżej średniej UE wynoszącej 65%, zaś częstotliwości przewidziane na tę technologię nie zostały jeszcze rozdzielone.
  • Na miejsce Polski w rankingu rzutują ponadto będące poniżej średniej wyniki dotyczące cyfrowych usług publicznych, w przypadku których należy kontynuować wysiłki, aby Polska mogła osiągnąć do 2030 r. cel Cyfrowej Dekady zakładający 100% świadczenia przez Internet kluczowych usług publicznych na rzecz unijnych obywateli i przedsiębiorstw. W połączeniu z dodatkowymi działaniami propagującymi korzystanie z usług administracji elektronicznej wśród przedsiębiorstw i osób fizycznych wysiłki te wpłynęłyby dodatkowo na wzrost korzystania z tych usług oraz na poprawę ogólnego wyniku kraju w tym obszarze. Jeśli chodzi o otwarte dane, Polska nadal osiąga bardzo dobry wynik (95% w porównaniu z 81% w przypadku UE). W rankingu pt. „Stopień zaawansowania wdrożenia polityki otwartych danych w 2021 r.” Polska plasowała się na czwartym miejscu, czyli znacznie powyżej średniej UE.
  • Nowoczesne technologie wpływają na wszystkie dziedziny współczesnego życia: przemysł, zdrowie, rolnictwo, optymalizację zużycia energii, ale i życie prywatne każdego z obywateli co jest głównym czynnikiem kształtującym oczekiwania względem administacji. Warunkiem powszechnego stosowania nowych rozwiązań jest jednak istnienie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, która będzie w stanie zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na transfer danych i utrzyma zwiększone obciążenie sieci. Infrastruktura telekomunikacyjna stanowi krwiobieg całego cyfrowego organizmu samorządowego, czy szerzej, również państwowego.
  • Okres pandemii COVID-19, pokazał gwałtowną zmianę w dostrzeganiu potencjału w narzędziach i zdolnościach cyfrowych. Pandemia pokazała, że wiele procesów może być zrealizowanych efektywniej, szybciej i prościej, niż to było dotychczas. Szacuje się, że skutki pandemii przyspieszyły transformację cyfrową w Polsce od 4 do 5 lat. Ilustruje to potencjał tkwiący w transformacji cyfrowej. Powoduje to ogromny skok biznesowy i społeczny oraz faktyczną weryfikację wielu obowiązujących dziś regulacji.
  • Mieszkańcy wspólnot samorządowych oczekują poprawy warunków życia, w tym szybkości i łatwości załatwiania spraw administracyjnych – obiegu dokumentów, automatyzacji procesu wydawania prostych decyzji i rozstrzygnięć, skrócenia czasu zbierania i analizy dokumentów, czy dostępu do usług cyfrowych oferowanych przez miasta (np. cyfrowe parkowanie, czy gospodarowanie odpadami).
  • Na znaczeniu zyskuje również wygodny i intuicyjny dostęp do usług publicznych, w tym administracyjnych i zasobów otwartych danych publicznych możliwych do ponownego wykorzystania (np. map geodezyjnych), ale także rozwój platform cyfrowych, szczególnie w zakresie usług mobilnościowych.
  • Rok do roku, jako Play uruchamiamy około 1000 stacji bazowych telefonii komórkowej w całej Polsce. Jesteśmy najbardziej dynamicznie rozwijającym się operatorem komórkowym w kraju i zdajemy sobie sprawę z konieczności prowadzenia stałego dialogu społecznego. Z naszego doświadczenia wynika, że sprzeciw społeczny jest powodowany niewiedzą podsycaną zazwyczaj przez ludzi posługujących się fałszywymi informacjami, często w cudzym interesie.
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie