Kluczowe zagadnienia:

  1. Jakie było znaczenie finansowania wydatków rozwojowych z funduszy europejskich / polityki spójności UE dla dokonania zmian cywilizacyjnych w Polsce? Kluczowe, uzupełniające, marginalne?
  2. W jakim zakresie fundusze europejskiej wpisywały się w bieżące, najpilniejsze potrzeby inwestycyjne JST, a w jakim inspirowały inwestycje o długofalowych efektach, w dziedzinach nie będących bieżącym priorytetem JST?
  3. Czy fundusze europejskie wpłynęły na „kulturę inwestycyjną” w Polsce – standardy planowania, realizacji i rozliczania inwestycji i projektów rozwojowych?
  4. Jakich pozytywnych rezultatów, zauważalnych/przełomowych zmian można spodziewać się w związku z realizacją w Polsce inwestycji w ramach obecnego okresu programowania 2021-2027? W jakich dziedzinach tematycznych można się ich spodziewać?
  5. Jakie problemy/dysfunkcje zidentyfikować może w systemie programowania i wdrażania polityki spójności na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym? Jakie zmiany i korekty są niezbędne, aby pozostała on ważnym mechanizmem wpierania zmian cywilizacyjnych w Polsce i innych krajach UE?
  6. Jakie powinny być z polskiej perspektywy priorytety tematyczne polityki spójności / funduszy europejskich po roku 2027?
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie