Jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa stanowią kluczowy filar współpracy, który może przyczynić się do znaczących zmian
w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. W codziennych działaniach tych dwóch sektorów jest ogromny potencjał do tworzenia zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska miejskich przestrzeni, ale także do kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Uczestnicy panelu opowiedzą o dotychczas zrealizowanych inicjatyw i wdrożonych programów, ale też przyjrzą się krótko- i długoterminowym perspektywom rozwoju tej współpracy. Czy możemy oczekiwać jeszcze większej innowacyjności i zaangażowania w tworzenie zielonych strategii miejskich? Jakie zadania przed nami, aby promować edukację ekologiczną i włączać mieszkańców do aktywnego udziału w procesach zmiany na rzecz środowiska?

Rozmowy podczas panelu nie ograniczą się jednak tylko do sukcesów. Uczestnicy podzielą się także trudnościami i wyzwaniami, jakie napotykają na co dzień. Poszukają rozwiązań, które pomogą lepiej i skuteczniej współpracować, aby budować bardziej zrównoważone i ekologiczne miasta oraz bardziej świadome i zaangażowanie społeczności.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie