Przebieg warsztatu:

 1. Otwarcie warsztatu: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP (prezentacja i wprowadzenie do treści warsztatu)
 2. Szacowanie skutków dla budżetów lat przyszłych. Przewodnik dla pracowników merytorycznych i służb finansowych JST – prezentacja podręcznika i jego zastosowanie w codziennej pracy (Daniel Budzeń)
 3. Wprowadzenie do modelu Symulacja Ogólna i korzyści dla JST – BeSTi@ (Adam Głębski)
 • przesłanki stosowania analizy WPF
 • korzyści dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków województw
 • korzyści dla skarbnika i służb finansowych oraz pracowników merytorycznych

4. Warsztat z aktywnym udziałem uczestników – zastosowanie modelu Symulacja Ogólna – BeSTi@ (Adam Głębski, Daniel Budzeń). Przykładowe scenariusze zastosowania narzędzia:

 • analiza skutku spadku dochodów bieżących w 2022 r.
 • analiza wpływu na sytuację finansową (w tym na art. 242-243 u.f.p.) wzrostu stóp procentowych dla kosztów obsługi zadłużenia w 2022 r. i latach kolejnych
 • analiza wpływu na relacje z art. 242-243 u.f.p. planowanych do zaciągnięcia kredytów lub emisji obligacji
 • analiza skutków niedoszacowania wydatków na wynagrodzenia w budżecie 2022 r.
 • ocena skutków wprowadzenia do budżetu nowego wydatku inwestycyjnego przy różnych sposobach jego sfinansowania (w tym środkami unijnymi)
 • skutki dla zdolności do finansowania rozwoju lokalnego niewykonania zakładanego planu dochodów (np. ze sprzedaży majątku)

Warsztat będzie prowadzony na wybranych danych WPF konkretnej JST. Na prośbę uczestników będzie istniała możliwość wyboru JST, której przedstawiciele znajdują się wśród uczestników warsztatu. Ponadto przy aktywnym udziale uczestników możliwe będzie przeprowadzenie analizy scenariuszy zaproponowanych przez uczestników.

 1. Zakończenie warsztatu
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie