Kontekst debaty:

  • Ostatnie i zapowiadane zmiany regulacyjne i systemowe oznaczają dla samorządów na różnych szczeblach wyzwania związane z wdrożeniem zmian i ograniczeniem kompetencji, zmniejszaniem dochodów własnych czy wzrostem kosztów dostarczania usług.
  • Dotyczy to takich sfer jak planowanie przestrzenne, zagospodarowanie odpadów, edukacji, ochrony zdrowia, systemu opłat lokalnych czy zmian podatkowych. Każda z tych zmian ma istotne znaczenie dla funkcjonowania gmin, powiatów i regionów.
  • Debata publiczna i prowadzona np. w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu wskazuje, że część z tych reform budzi duże zastrzeżenia samorządów, część zmian jest kierunkowo pozytywnie oceniana, a niektóre są popierane przez samorządy.
  • Duże wątpliwości wzbudzają zmiany, których wprowadzenie w dłuższym czasie musi przynosić wzrost kosztów usług publicznych w samorządach, np. związane z zagospodarowaniem przestrzennym.
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie