Ceny wszystkich nośników energii co najmniej od roku znacząco wzrosły, zarówno paliw płynnych, węgla, gazu i energii elektrycznej. Jest to wzrost od kilkudziesięciu procent (benzyna 35% rok do roku) do kilkuset procent (gaz). Samorządy w ramach swoich kompetencji zapewniają usługi swoim mieszkańcom, a te wymagają często znacznych nakładów energii. Premier ostatnio zapowiedział, że urzędy również samorządowe mają zaoszczędzić 10% energii (choć np. rozporządzenia MPiPS czy MENiS ws bhp, określające minimalne temperatury w biurach i szkołach nie zostały zmienione). Jakie są możliwości działania w takiej sytuacji? Czy można podejmować środki oszczędnościowe, np. obniżając standardy temperatur w biurach, czy szkołach? Czy i kiedy można zawieszać zajęcia w szkołach ze względu na niskie temperatury (zmiana ustawy z maja 2022r. dopuszcza takie działania)? Część samorządów inwestowało intensywnie, aby osiągnąć częściową samowystarczalność energetyczną, np. w ramach klastrów energetycznych, albo w punktowe inwestycje w OZE. Jakie są doświadczenia w tym zakresie? W jakim okresie można liczyć na zwrot z takiej inwestycji? Ubóstwo energetyczne w Polsce obejmowało PRZED drastycznymi podwyżkami ok. 10% gospodarstw domowych, z czego 70% przypadało na obszary wiejskie. Czy i jak w warunkach tak wysokich kosztów energii samorządy mogą wspomagać mieszkańców? Jakie zmiany ustawowe umożliwią sprawne, efektywne i akceptowalne społecznie działania zapewniające dostęp do źródeł energii, ograniczające zużycie energii i zapewniające dostarczanie usług publicznych przez jst?

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie