Tezy debaty:

  • Infrastruktura telekomunikacyjna jest fundamentem na którym stoi cyfrowe życie mieszkańców, obywateli, samorządów i całego państwa – pojedyncze decyzje poszczególnych samorządowców, składają się na sumę stopnia rozwoju sieci w skali kraju. Gmina może być akceleratorem rozwoju cyfrowego – ale zależy to m. in. od podejmowanych decyzji w sprawie budowy podstawy, jaką jest infrastruktura telekomunikacyjna.
  • Pandemia w znaczący sposób zwiększyła zapotrzebowanie na usługi transmisji danych. Ten trend zostanie utrwalony pomimo unormowania się sytuacji epidemicznej. Zmiana w podejściu do organizacji pracy, rozrywki czy nauki jest zmianą trwałą. To powoduje, że wzrasta wysycenie sieci i bez jej rozbudowy sieć wyczerpie swoją przepustowość. Dobrym punktowym przykładem może być popularna miejscowość wakacyjna, która odnotowuje wzrost liczby odwiedzających w wakacje. Zwiększenie osób korzystających z urządzeń mobilnych na danym terenie powoduje, że sieć staje się niewydajna. Z tym samym zjawiskiem możemy mieć do czynienia w skali całego kraju, jeżeli nie będą dokonywane niezbędne modernizacje istniejącej sieci i jej dalsza rozbudowa. Potrzebne jest do tego pozytywne nastawienie władz samorządowych.
  • Warto zauważyć, że występuje zastanawiająca zbieżność grup, które protestują przeciwko 5G, szczepionkom a od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę przeciwko uchodźcom. Może to świadczyć o tym, że prowadzona systematycznie dezinformacja, która w wielu przypadkach okazuje się skuteczna, negatywnie wpływa na rozwój Polski w wielu aspektach. Utrudnień w modernizacji i cyfryzacji, stanu zdrowia czy niepokojom społecznym.
  • Lokalnego oporu rozwoju infrastruktury nie należy się bać. Zazwyczaj wynika z niewiedzy podsycanej przez ludzi posługujących się fałszywymi informacjami, często w cudzym interesie. Z doświadczenia korporacji wiadomo, że często wystarczy jedno, dwa spotkania edukacyjne z mieszkańcami i opór często ustępuje.
  • Natomiast jest potrzeba ciągłego tłumaczenia czemu służy rozbudowa sieci. Nie jest to sztuka dla sztuki, ale podstawa cyfrowego życia – od pracy zdalnej, przez e-urząd aż po bezgotówkowe płatności czy możliwość korzystania z bankomatu. Wciąż stykamy się z brakiem świadomości jak wiele powszechnych usług jest uzależnionych od istnienia infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Telekomy i samorządy są dla siebie partnerami – lokalni włodarze, prezydenci miast, chcą nowoczesnego samorządu, e-usług, podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu, dostępu do rynku pracy dla mieszkańców i stabilności połączeń np. w okresie wakacyjnym, jeśli pochodzicie z rejonów turystycznych – nie da się tego osiągnąć bez rozbudowanej infrastruktury. To etap którego nie da się w żaden sposób ominąć. Bez tego stopień wykluczenia cyfrowego mieszkańców w rejonach nie objętych inwestycjami, będzie się pogłębiał – region będzie zostawał w tyle a w raz z tym będzie rosła frustracja mieszkańców.
  • Poza korzyściami dla mieszkańców, realne korzyści dostaje również samorząd – z dzierżawy gruntu pod instalację stacji. W wymiarze 5-10 lat są to znaczące środki, które mogą wesprzeć samorządowy budżet.
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie