Kluczowe zagadnienia:

Sytuacje kryzysowe szczególnie wymagają współpracy i współdziałania między partnerami. Tak jest również w przypadku rządu i samorządu. Jednak dla trwałego rozwoju takie sytuacje mogą być tylko przykładem, że współpraca może przynosić pozytywne efekty, a stałe, ciągłe i przewidywalne zasady działania powinny stanowić podstawę relacji.

Sytuacje konfliktu pomiędzy rządem i samorządami, przy zmianach regulacyjnych i kompetencyjnych, podziale środków finansowych, kierunkach i zasadach polityk rozwojowych są naturalnym stanem. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest platformą uzgadniania stanowisk oraz wymiany poglądów i opinii. Czy jest to wystarczające narzędzie, aby ten konsensus dla rozwoju budować? Jakie zasady współpracy powinny przyświecać, aby dialog oraz ucieranie się opinii i poglądów były podstawową formą relacji na linii rząd-samorząd? Relacje administracja państwa a samorządy nie ograniczają się do zmian legislacyjnych, które dominują w pracach KWRiST. Decyzje ściśle finansowe, jak programy rozwojowe oraz programy pożyczkowe i grantowe,  czy wpływające na rozwój miast i gmin decyzje związane z rozwojem infrastruktury podejmowane na szczeblu krajowym są kolejnym polem koniecznej współpracy, aby rozwój gmin i miast ułatwić czy umożliwić. Jak z perspektywy samorządu powinna wyglądać ta współpraca z rządem? Czy i które konkretne mechanizmy wymagają wsparcia? Jakie postulaty, które zwiększyłyby efektywność kooperacji rządu i samorządu, proponują przedstawiciele różnych samorządowych korporacji? Bo, samorządy są również zróżnicowane, mają różne obecne i perspektywiczne interesy, a rozwój zapewniający trwałość mogą odmiennie postrzegać.

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie