Kontekst debaty:

  • Obowiązujące megatrendy takie jak przejście z mobilności emisyjnej do mobilności bezemisyjnej, przejście od mobilności indywidualnej do mobilności dzielonej czy ograniczając do obszaru miast mobilność miejska tzw. smart cities bądź intelligent cities są wyzwaniem dla planistów miast, inżynierów ruchu i przemysłu motoryzacyjnego. Różne rozwiązania technologiczne umożliwiające osiągnięcie celu neutralności klimatycznej zaplanowanego dla Unii Europejskiej na 2050 rok. Na poziomie samorządowym nowa, zrównoważona mobilność oznacza szereg zmian, które mają na celu sprawić, by miasta stały się przestrzenią dla mieszkańców, a nie dla samochodów. By osiągnąć sukces na polu budowy smart cities należy podejść do zagadnień związanych z nową mobilnością w sposób kompleksowy i odpowiedzialny.
  • Ile będzie kosztowała nasze samorządy Nowa Mobilność w obszarze komunikacji zbiorowej oraz transformacja związana z budową sieci ładowania pojazdów?
  • Zeroemisyjna komunikacja zbiorowa i międzymiastowa oraz sieć ładowania dla pojazdów użyteczności publicznej a zrównoważony rozwój i transformacja ekologiczna. Transport drogowy ma największy udział emisji gazów cieplarnianych w UE i jako jedyny sektor utrzymuje pod tym względem trend wzrostowy. Strategia na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności opracowana przez Komisję Europejską zakłada, że do 2030 roku przewóz osób na dystansie do 500 km nie powinien generować emisji. Oznacza to, że w Polsce będziemy musieli wymienić 12 tys. autobusów. Proces elektryfikacji floty komunikacji zbiorowej trwa. Oferta oraz osiągi elektrycznych autobusów ciągle rosną. Z uwagi na wysoki koszt zakupu elektrycznego autobusu rozwijane są także alternatywy w postaci konwersji autobusów z silnikiem diesla na napęd elektryczny. Rozwój zeroemisyjnego transportu może przyczynić się do rozwoju krajowego przemysłu w tym obszarze. Polska już jest wiodącym producent autobusów elektrycznych w Europie. Jest to również szansa dla producentów ogniw, akumulatorów trakcyjnych czy pozostałych komponentów do pojazdów.
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie