Kontekst debaty:

  • Wojna w Ukrainie sprawiła, że również temat dyskutowanych i wdrażanych polityk rozwojowych w Polsce i w całej Unii Europejskiej musi dziś i w przyszłości uwzględniać to bezprecedensowe wydarzenie. Już pierwsze zapowiedzi po wybuchu wojny tak na szczeblu unijnym, krajowym i poszczególnych krajów członkowskich wskazują, że sprawy bezpieczeństwa, różnie rozumianego, przysłonią lub mogą przysłonić dotychczas przyjęte kierunki działań. A może je jednak uzupełnią, a efekt przyśpieszenia, np. celów polityk klimatycznych jest możliwy?
  • KPO oraz fundusze strukturalne z nowej perspektywy finansowej mają stanowić również dla samorządów finansowe narzędzie do wychodzenia z kryzysu pandemii oraz do działania na rzecz osiągania celów polityki rozwojowej UE i Polski. Zielony Ład i unijna strategia cyfrowa to główne i znane priorytety UE. Polska przyjęła również swoje polityki rozwojowe ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na czele, czy PEP2040 i nową Krajową Politykę Miejską 2030, zgodną z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.
  • Istotna rola samorządów jako podmiotów kreujących, wdrażających, monitorujących i korygujących szczegółowe cele i narzędzia tych polityk jest koniecznością dla końcowego sukcesu polityk rozwojowych.
  • Dla wypełnienia swojej roli w osiąganiu celów polityk rozwojowych Polski i UE samorządy muszą mieć zdolność do wieloletniego planowania finansowego oraz zapewnienia pokrywania bieżących kosztów operacyjnych usług publicznych, w tym związanych z uruchomionymi nowymi inwestycjami. Ta perspektywa stanowi wyzwanie dla wielu samorządów.
  • Po okresie wsparcia doraźnego dla uchodźców wojennych z Ukrainy wsparcie długofalowe i integracja społeczna i gospodarcza będzie najprawdopodobniej realizowana przez samorządy. To zadanie stanie się dodatkowym wyzwaniem, a być może szansą dla rozwoju regionów i gmin. Ten dodatkowy, wcześniej nieprzewidywany aspekt musi się wpisywać w przyjęte cele polityk rozwojowych. Jak sprawić, aby był motorem, a nie hamulcem? Czy ograniczenia fiskalne i nowe wyzwania polityki bezpieczeństwa można pogodzić z przyjętymi wcześniej programami spójności i wychodzenia z kryzysu pandemicznego?
  • Jakiego narzędzia pozwalającego łagodzić kryzys energetyczny oczekują samorządy i jak mogą się przygotować do budowania w ramach wspólnoty europejskiej niezależności energetycznej i silnej bazy ekonomicznej Unii Europejskiej?
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie