Kluczowe zagadnienia:

Potrzeby finansowe miast i regionów związane ze współczesnymi wyzwaniami rozwoju lokalnych społeczności wymagają montażu finansowego na poziomie samorządów. Te wyzwania to m.in. zmiany klimatyczne, cyfryzacja, oraz spójny rozwój społeczny bez wykluczeń.

  1. Jakie są doświadczenia i perspektywy wsparcia samorządów przez banki?
  2. Na jakich projektach opiera się współpraca sektora bankowości spółdzielczej z JST?
  3. Jakie istnieją dobre praktyki współpracy banków, samorządówy i mieszkańców na rzecz budowania kapitału społecznego i aktywizacji lokalnej społeczności?
  4. Jakie kluczowe obszary inwestycji są wspierane przez banki? Jakie oczekiwania i potrzeby w tym zakresie występują w lokalnych społecznościach?
  5. Jak JST mogą dostosować się do strategii i roli banków w finansowaniu rozwoju? Czy zielona transformacja, pożyczki dla rolników, małe inicjatywy gospodarcze, budownictwo (w kontekście kredytu 2%,), w tym wparcie dla klientów indywidualnych przez Banki Spółdzielcze to kluczowe obszary współdziałania?
  6. Jaki wpływ na wymiar oraz zakres współpracy banków z miastami ma obecna koniunktura gospodarcza? Jakie priorytety wynikają z obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej?

 

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie