Unia Europejska, władze regionalne i instytucje europejskie niosą nadzwyczajną pomoc celem obronności, ale również z myślą o odbudowie Ukrainy. Zakończeniu wojny przed nami, ale już  rozpoczęła się dyskusja o konkretnych wymiarach krótkoterminowych oraz długofalowych planów na odbudowę i integrację Ukrainy.

 

Głównym wyzwaniem rekonstrukcji powojennej są koszty. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała gigantyczne zniszczenia infrastruktury fizycznej i ekonomicznej. Jeszcze we wrześniu 2022 r. Bank Światowy szacował, że odbudowa Ukrainy może pochłonąć 349 mld USD (World Bank, 2022), zaś strona ukraińska mówiła o nawet 750 mld USD, co stanowi prawie 4-krotność ukraińskiego PKB za 2021 r. (200 mld USD). Dla porównania – Polska w latach 2004-2021 w ramach polityki spójności otrzymała z UE 137,2 mld EUR. Jednak kwestie finansowe nie są jedynym czynnikiem, który warunkuje powodzenie odbudowy. Istotne są także kwestie bezpieczeństwa i stabilności, zakres uczestnictwa aktorów krajowych, koordynacja i harmonizacja działań związanych z odbudową.

  • Jakie kluczowe działania są i mogą być prowadzone teraz, w trakcie trwania wojny, a jakie cele należy postawić przed Europą, Polską oraz polskimi samorządami na przyszłość?
  • Ukraina stoi przed wyzwaniem odbudowy infrastruktury krytycznej, budownictwa, dróg, zabytków czy integracji procesów społeczno-gospodarczych. Jak skoordynować realizację tych celów mogą miasta, think-tanki oraz wszelkie instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego na linii relacji polsko-ukraińskich oraz europejskich?
  • Jakie działania powinny być prowadzone działania celem wzmocnienia bezpieczeństwa społeczności ukraińskiej po wojnie?
  • W jakich obszarach strategicznych powinny zostać podjęte reformy dla Ukrainy, aby stała się silnym demokratycznym Państwem?
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie