Zagadnienia:

  1. Perspektywa rozwoju przemysłu w kontekście wizji rozwoju miast. Czy przemysł w mieście jest passe? Czy jest to element, który z tkanki miejskiej w perspektywie strategicznej wielu lat ma zniknąć, czy też jednak powinien pozostać?
  2. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miast poprzez rozwój przemysłu. License to drive – zielona licencja dla przemysłu.
  3. Czy rozwój przemysłu wpływa na atrakcyjność rozwoju miast, ich obecność? Czy wręcz przeciwnie? Jaki efekt debaty może mieć wpływ na planowanie przestrzenne?
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie