Kontekst debaty:

  • Tendencje demograficzne i migracyjne w gminach rzadko zaludnionych i ich wpływ na ich rozwój i dostępność usług publicznych, m.in. problem wykluczenia transportowego i cyfrowego mieszkańców
  • Koszty dostarczania usług i utrzymania infrastruktury w terenach rzadko zaludnionych
  • Ocena zamożności gmin rzadko zaludnionych i uwzględnianie jej (a właściwie brak uwzględniania) w subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej
  • Czy subwencja ekologiczna może być odpowiedzią na problemy finansowania usług w gminach rzadko zaludnionych
  • Programy BGK ograniczające dysproporcje rozwojowe obszarów nisko zurbanizowanych.
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie