Ostatnie projekty zmian legislacyjnych w szpitalnictwie mają w założeniu zapewnić zarówno jakość świadczeń jak i efektywność i dyscyplinę finansową. Wprowadzają swoistą rewolucję w systemie opieki zdrowia opartą o zasadę centralizmu, bowiem to ministerialna Agencja Rozwoju Szpitalnictwa ma sprawować nadzór właścicielski, wprowadzać w razie konieczności zarządcę i dokonywać co trzy lata ocen szpitali pod kątem finansowym. Biorąc pod uwagę zapisy tych dwóch projektów: ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa oraz ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, które znacząco wpływają na funkcjonowanie szpitali samorządowych pojawiają się pytania:

– Czy te zmiany na końcu zapewnią pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej na dobrym poziomie, a podmiotom stabilność długofalowego funkcjonowania? czy kierunek centralizacyjny jest dobry, a może ciężar, fundament systemu organizacji systemu opieki zdrowotnej powinien być na poziomie samorządów (regionów)?

– Czy zapewnienie jakości (również weryfikowane co 5 lat) nie stoi w sprzeczności z naciskiem na optymalizację kosztów, szczególnie bez zapewnienia wzrostu nakładów na system opieki zdrowotnej?

– Jaka jest przyszłość polskich szpitali w nowym systemie, i czy założone poprawa jakości i rentowności szpitali jest możliwa do osiągnięcia?

– Czy bez zmian w wycenach świadczeń usług zdrowotnych, szczególnie przy wzroście kosztów można osiągnąć zakładane cele?

Już uchwalone zmiany, czyli przepisy Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upraszczają dostęp do zawodów medycznych.

Jak oceniają Państwo zmiany w dostępie do wykonywania zawodu lekarza/dentysty oraz pielęgniarki/położnej wprowadzone w ostatnich tygodniach dla uchodźców z Ukrainy? Czy mogą one wpłynąć łagodząco na wydolność polskiego systemu opieki zdrowotnej wobec wzrostu zapotrzebowania na usługi zdrowotne związane z exodusem uchodźców?

 

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie