Młodzież nie musi być tylko i wyłącznie biernym uczestnikiem procesu kształcenia, odbiorcą narzuconych z góry polityk i programów edukacyjnych opracowanych przez samorząd. Młode mieszkanki i młodzi mieszkańcy powinni mieć wpływ na kształtowanie polityki oświatowej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Samorządy uczniowskie, młodzieżowe rady i sejmiki oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego zrzeszające młodzież należy aktywnie włączać w tworzenie projektów i programów edukacyjnych. Jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca samorządu z lokalną młodzieżą w obszarze planowania działań edukacyjnych? W jaki sposób młodzi mieszkańcy mogą współpracować z samorządem przy realizacji swoich oddolnych inicjatyw edukacyjnych?

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie