W tym roku mija 25 lat od przyjęcia reform ustrojowych, które stały się podwalinami pod naszą politykę regionalną i domknęły model samorządowy. Wielu z nas pamięta atmosferę gorących debat wokół tej reformy, wśród ekspertów, polityków, związkowców, czy samorządowców oraz przytaczane wówczas argumenty w tak fundamentalnych sprawach jak kompetencje różnych szczebli samorządów, rozwiązania ustrojowe czy delimitacja regionów i powiatów. Dzisiaj temat realnej samorządności z wielu powodów powraca i zgłaszane są nowe propozycje zmian ustrojowych. Pojawiają się postulaty korekty granic regionów, głębszych zmian ustrojowych opartych o nową rzeczywistą umowę społeczną i głębsze upodmiotowienie regionów, czy też mocne głosy domagające się zwrotu z procesu centralizacji i powrotu do realnej samorządności w oparciu zasadniczo o obecne ramy ustrojowe. Czy znaczne ubytki w dochodach własnych mogą być uzupełnione w sposób kompleksowy i przejrzysty z uwzględnieniem systemu wyrównawczego, czyli m.in. z uwzględnieniem wyższych wydatków per capita w niektórych gminach? Czy realne i potrzebne są zmiany granic regionów? Czy potrzebne jest wzmocnienie roli Senatu jako izby reprezentującej samorządy (np. przez możliwość łączenia mandatu senatora i radnego)? Jakie są najpilniejsze zmiany kompetencyjne (gospodarka wod-kan., oświata, WFOS, opieka zdrowotna)? Z takimi i podobnymi pytaniami zmierzą się nasi goście.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie