Kontekst debaty:

  • Problematyka zarządzania długiem zyskuje na swojej aktualności w szczególności w kontekście zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej będącej skutkiem pandemii COVID-19, zmian w systemie finansowym JST, a także rosnących oczekiwań społeczeństwa co do jakości świadczonych usług publicznych i nowych inwestycji. Niewątpliwie instrumenty dłużne są jednym ze źródeł finansowania działań prorozwojowych i stanowią wyzwanie zarówno dla władz samorządowych, jak również zarządzających z poziomu sektora finansów publicznych. Kluczowe pytania, na które będzie trzeba odpowiedzieć w najbliższej przyszłości dotyczą zatem tego, czy istnieje potrzeba wyznaczenia granicy zadłużenia, w jaki sposób efektywnie zarządzać długiem, a także tego czy istnieje przestrzeń do koordynacji zarządzania długiem i majątkiem jako szeroko rozumianej polityki finansowej gminy.
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie