Local Trends - Localtrends
Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania oraz Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, którego nadrzędnym celem jest skuteczne i merytoryczne inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym rozwoju polskiego samorządu i kraju.
W ramach projektu organizowane są dwa wydarzenia:

  • Samorządowy Kongres Finansowy, 11-12 kwietnia w Sopocie
  • Europejskie Forum Samorządowe, 17-18 października w Poznaniu

Wierzymy, że zapewnienie forum dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej o tym, jak wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów będzie stanowiło dużą wartość dla uczestników wydarzeń.

Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatorów: Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupy MTP. Program wydarzeń opracowywany jest na podstawie sondażu, w którym samorządowcy wskazali zagadnienia szczególne istotne w perspektywie trzech lat.

Wysoce cenioną wartością merytoryczną jest programowe zaangażowanie Partnerów Strategicznych: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz partnerów instytucjonalnych  tj. Związek Powiatów Polskich,  Związek Województw RP czy Stowarzyszenie Prezydentów Polskich.

Cieszymy się, że Local Trends od początku jest przedsięwzięciem z wizją długofalowego, trwałego i konsekwentnie realizowanego projektu. Jesteśmy przekonani, że współdziałanie organizatorów, partnerów samorządowych, rządowych oraz biznesowych zaowocuje żywą debatą oraz wypracowaniem rekomendacji opisujących kluczowe wyzwania oraz rekomendowane działania, które mogą podjąć instytucje i organizacje w otoczeniu polityczno-prawnym, technologicznym, ekonomicznym czy społecznym.

Fakty

Obszary tematyczne Local Trends 2022

Kalendarium

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu17-18 października 2022

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie