Instytut Samorządowy

Samorząd lokalny bezpośrednio kształtuje rzeczywistość najbliższą obywatelom. W ciągu pierwszych 25 latach polskiej transformacji to właśnie w tym obszarze zaszły największe zmiany. Udana reforma samorządowa przeprowadzona w 1999 roku tylko potwierdziła, że im więcej decyzji zapada w lokalnych społecznościach, tym są one bardziej skuteczne i odpowiadają na realne potrzeby.
Sprawne zarządzanie w połączeniu z funduszami europejskimi pomogło zniwelować opóźnienia cywilizacyjne i podstawowe braki w infrastrukturze.
W Polsce doskonale widać zmiany, które zaszły w ostatnich latach. Wielkim przeobrażeniom uległy nie tylko duże aglomeracje, ale również mniejsze miejscowości. Już teraz nasze miasta mogą bez kompleksów konkurować ze swoimi odpowiednikami z Europy Zachodniej.
Dzisiejszy samorząd stoi przed nowymi wyzwaniami. Stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców i inwestorów oraz rozwój inteligentnej tkani miejskiej to najważniejsze zadania współczesnych miast. Synergia nowoczesnych i proekologicznych technologii z budową wygodnych, estetycznych i przyjaznych dla mieszkańców aglomeracji to aktualny kierunek ich rozwoju.
To właśnie te idee leżą u podstaw powołania Instytutu Samorządowego, który w swojej genezie jest think tankiem naukowo-badawczym skupiającym ludzi doświadczonych mających wizję nowoczesnych metropolii. Swoją pracą chcemy pomagać w tworzeniu sprawnych przestrzeni miejskich, które będą służyć lokalnym społeczeństwom. Czas na miasto 2.0!

Przejdź do strony
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie