Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat umacnia krajową i europejską pozycję Wielkopolski na mapie regionów Unii Europejskiej, rozwija jej potencjał społeczny i gospodarczy, podnosi poziom życia mieszkańców oraz dba o środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe regionu.
Wielkopolska to europejski region aktywnych ludzi – o silnej gospodarce i wszechstronnie rozwiniętym społeczeństwie. Ma do dyspozycji znaczące atuty, takie jak: wysoka kultura przedsiębiorczości i tradycje pracy organicznej, rozwinięta infrastruktura społeczna i techniczna. To miejsce, które zapewnia dobre warunki życia, nauki, rozwoju i pracy. Zmienia się i nadal będzie zmieniać się dzięki inwestycjom współfinansowanym z funduszy europejskich oraz innowacjom, ale nie tylko cyfrowym czy technologicznym, lecz również społecznym. Dzięki wykorzystaniu atutów płynących z osiągnięć naukowych i technicznych, rozwój gospodarki Wielkopolski i poprawa warunków życia odbywają się w warunkach bardziej zrównoważonego – przyjaznego dla środowiska i niskoemisyjnego – rozwoju. Wielkopolanie w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań nie zapominają o tradycyjnych wartościach. Pielęgnują pamięć o początkach państwowości polskiej i Powstańcach Wielkopolskich, których zwycięski zryw przyniósł upragnioną wolność. Jako spadkobiercy idei pracy organicznej i jej kontynuatorzy w nowoczesnym wydaniu nie zapominają o inwestowaniu w kulturę i edukację.

Przejdź do strony

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie