Adam Głębski

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów
Adam Głębski
Ministerstwo Finansów

bio

Adam Głębski Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów (od grudnia 2021 r.) nadzorujący sprawy z zakresu sprawozdawczości i analizy sytuacji finansowej JST.

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja – ekonometria i statystyka).
Od samego początku kariery zawodowej związany z sektorem finansów publicznych zajmując stanowiska w komórkach finansowych najpierw Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi, następnie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 1993-2021 pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Współautor Sprawozdania Krajowej Rady RIO z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST, w szczególności części poświęconej kwestiom spełnienia relacji ustawowych (art. 242-244) oraz wpływu zadłużenia SP ZOZ na sytuację finansową JST. Współautor kilku opracowań KR RIO poświęconych wyłącznie tematyce identyfikacji zagrożeń wynikających z wdrażania indywidualnego limitu spłat zadłużenia (art. 243).

Adam Głębski
Ministerstwo Finansów

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie