Adam Wieczorek

Wiceprezydent Miasta Łodzi
Adam Wieczorek
Miasto Łódź

bio

Absolwent wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako magister zdrowia publicznego ze specjalizacją „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Kontynuował swoją naukę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej”. Następnie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w przedmiocie „Prawo, ekonomia i zarządzanie w działalności gospodarczej”. Przygotowując się do wykonywania kierowniczych funkcji w sferze publicznej rok później ukończył kolejne studia podyplomowe „Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej” na Uniwersytecie Łódzkim. W 2020 roku ukończył studia doktoranckie z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pisze dysertację z obszaru finansów pt. „Uwarunkowania kondycji finansowej publicznych szpitali w Polsce”.
Karierę zawodową rozpoczął w 2011 roku w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, gdzie uczestniczył w pracach związanych z nadzorem nad szpitalami wojewódzkimi. Następnie od 2016 roku do 2018 roku odpowiadał za modernizacje i doposażanie tychże placówek jako Dyrektor Biura Inwestycji w Inwestycjach Medycznych Łódzkiego Sp. z o. o.. Poza działalnością zawodową pełnił funkcje społeczne jako przewodniczący Rady Społecznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi (2013-2018) oraz przewodniczący Rady Społecznej Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi (2012-2013).
Od 2010 roku jako radny Rady Miejskiej w Łodzi zaangażowany był w tematy związane z reformą miejskich przychodni i szpitali, które kontynuował od 2014 roku jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. W tym czasie także inicjował i współtworzył liczne działania na rzecz łódzkich seniorów, osób niepełnosprawnych oraz w zakresie profilaktyki zdrowia. Tworzą one projekt „Zdrowa Łódź” i jako niektóre można wskazać: Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora, In Vitro dla Łodzi, Łódź kontra choroby wątroby, ToTuPointy i Elektromobilna Łódź. Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Miasta Łodzi odpowiedzialnego za zadania związane z ochroną zdrowia mieszkańców, zabezpieczeniem potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych, pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi.

Adam Wieczorek
Miasto Łódź
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie