Anna Czyżewska

Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Anna Czyżewska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

bio

Absolwentka Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalność inżynieria środowiska.

Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego „STOLICA” / od 1991 r. „STOLICA CONSULTING, Sp. z o.o., dochodząc do stanowiska projektanta po uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W Biurze STOLICA zajmowała się projektami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności dla aglomeracji warszawskiej.

Od 1994 zatrudniona w Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu.

W latach 2004 – 2007 pełniła funkcję Członka Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie S.A. oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), współfinansowanego z Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” I, II, III faza, w skład którego wchodziła realizacja oczyszczalni ścieków Czajka.

Anna Czyżewska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie