Anna Wierzbicka

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
Anna Wierzbicka
Miasto Łódź

bio

Anna Wierzbicka

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Doktor nauk ekonomicznych; autorka licznych artykułów i badań w obszarze ekonomiki zdrowia.

Ekspert z ponad 10-letnim stażem w zarządzaniu projektami. Od początku swojej drogi zawodowej zdobywała doświadczenie kierując strategicznymi miejskimi i międzynarodowymi projektami, współpracując przy tym zarówno z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi.

W latach 2014-2017 odpowiedzialna za proces ubiegania się przez Rzeczypospolitą Polską i Miasto Łódź o prawa do organizacji Wystaw Expo International 2022 w temacie rewitalizacji obszarów miejskich; od 2018 odpowiada za organizację w Łodzi Wystawy Expo Horticultural 2029 pod hasłem “Nature of the City”, której masterplan otrzymał European Property Awards 2021 w kategorii Landscape Architecture for Poland.

Od 2019 Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie prowadzi projekty związane z błękitno-zieloną infrastrukturą, promocją i edukacją ekologiczną, współpracą z biznesem w obszarze ESG, a także adaptacją do zmian klimatu, w tym City Climate Mission – tj. misję “100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030” pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Anna Wierzbicka

Graduate of the Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, majoring in Computer Science and Econometrics. PhD in Economics; author of numerous articles and research in the field of health economics.

Expert with more than 10 years of experience in project management. Since the beginning of her career has been gaining experience managing strategic municipal and international projects, working with both public and private entities.

From 2014 to 2017 responsible for the process of the Republic of Poland’s and the City of Lodz’s application for the rights to organize Expo International 2022 in the theme of urban revitalization; since 2018 responsible for the organization of Expo Horticultural 2029 in Lodz with the theme “Nature of the City”; its Masterplan received the European Property Awards 2021 in the “Best Landscape Architecture for Poland” category.

Director of the Environmental Management Unit at the City Hall of Lodz since 2019, leading projects related to blue-green infrastructure, environmental promotion and education, cooperation with business in the area of ESG, as well as climate change adaptation, including the City Climate Mission – i.e. the mission “100 climate-neutral and smart cities by 2030” under the auspices of the European Commission.

Anna Wierzbicka
Miasto Łódź

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie