Dorota Konieczna-Enozel

Burmistrzyni Gminy i Miasta Pieszyce
Dorota Konieczna-Enozel
Gmina i Miasto Pieszyce

bio

Dorota Konieczna Enozel, mam 47 lat od 9 lat pełnię funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce , miasta w malowniczych Górach Sowich . Wcześniej byłam radną w radzie powiatu . Jestem absolwentką turystyki, germanistyki , magistrem zarzadzania oraz studiów MBA . Jako stypendystka ukończyłam również studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku innowacyjnego zarzadzania jednostką samorządu terytorialnego . Jestem wykładowcą akademickim . Angażuję się w pracę w stowarzyszeniach i organizacjach , których celem jest rozwój lokalnych społeczności oraz turystyki, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru Gór Sowich . Brałam udział w Pracowni Samorządowej Fundacji Stefana Batorego w latach 2021-2023. W swojej pracy stawiam nacisk na zrównoważony, odpowiedzialny i innowacyjny rozwój miasta oraz turystycznego obszaru Gór Sowich we współpracy ze społecznością lokalną i innymi samorządami . Dla osiągnięcia tych celów wykorzystuję synergię pochodzącą z szerokiej współpracy i innowacyjne narzędzia i rozwiązania .

Dorota Konieczna-Enozel
Gmina i Miasto Pieszyce

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie