dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Dyrektor Instytutu Finansów, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

bio

Profesorka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Dyrektorka Instytutu Finansów, w latach 2016-2019 Dziekana Wydziału Ekonomii UEP, specjalistka ds. finansów publicznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, w latach 2015-2019 członkini Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komitetu Audytu Centralnego Domu Maklerskiego PeKaO SA., w 2017 roku brała udział w misji konsultacyjnej w Prisztinie realizowanej przez amerykańską organizację National Democratic Institute (NDI) w ramach programu pomocowego skierowanego do władz parlamentarnych Kosowa.

Autorka książek i artykułów z obszaru finansów publicznych, dotyczących m.in. zarządzania długiem publicznym, polityki budżetowej i budżetu zadaniowej, reguł budżetowych w tym IWZ, rynku papierów dłużnych, w tym obligacji społecznych, projektowych, koronaobligacji, a także kontroli i audytu wewnętrznego.

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie