Katarzyna Obłąkowska

kierownik zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów
Katarzyna Obłąkowska
Instytut Finansów

bio

Doktor nauk o polityce i administracji oraz socjolog. Kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów. Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych w zakresie: Administracja i Finanse Publiczne (SGGW), Badania Marketingowe (SWPS), Zarządzania Marką (SGH) i Historia Sztuki (Collegium Civitas). Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze (w tym jako kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki), analityczne, eksperckie i edukacyjne oraz w samorządzie terytorialnym (8 lat w radzie powiatu). Autorka 30 artykułów w czasopismach i monografiach naukowych krajowych i zagranicznych, jednej książki oraz współredaktorka naukowa dwóch. Współautorka jedenastu ekspertyz w zakresie różnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego, m.in. transformacja energetyczna, polityka alkoholowa, handel na rynku spożywczym, wyzwania epidemiczne, rola państwa w kryzysie, płatności gotówkowe i bezgotówkowe, rynek farmaceutyczny, dziedzictwo kulturowe a rozwój. Występowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współpracowała jako ekspert z następującymi instytucjami: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Jagielloński, Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Członek rady programowej Instytutu Nowej Europy. Ekspertka w dziedzinie polityki publicznej oraz badań społecznych, ze szczególną specjalizacją w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego, evidence-based policy, zaufania, turystyki, samorządu terytorialnego, dziedzictwa kulturowego i tożsamości.

Katarzyna Obłąkowska
Instytut Finansów

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie