Konrad Różowicz

Ziemski & Partners Kancelaria Prawna
Konrad Różowicz
Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

bio

Konrad Różowicz jest prawnikiem specjalizującym się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Jest autorem książek, komentarzy praktycznych, artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego P.z.p. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Posługuje się językiem angielskim.
Wybrane przykłady praktyki zawodowej:
• reprezentowanie klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych;
• obsługa prawna zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców;
• doradztwo w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych, czy umów o podwykonawstwo.

Konrad Różowicz
Ziemski & Partners Kancelaria Prawna
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie