Krzysztof Iwaniuk (tbc)

Wójt Gminy Terespol, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Krzysztof Iwaniuk (tbc)
Gmina Terespol

bio

Krzysztof Jerzy Iwaniuk jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz w 2003 r. Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.

W latach 1990 – 92 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Terespol. Od roku 1992 r. do dnia dzisiejszego jest Wójtem Gminy Terespol.

Od 1999 r. pełni funkcje w Związku Gmin Wiejskich RP, obecnie jest Przewodniczącym Związku. Jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bierze udział w pracach Zespołu Finansów Publicznych oraz licznych Komitetach Regionalnych. Ponadto od 2020 r. jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów.

Za przyczynienie się do rozwoju gminy, która stała się wzorem do naśladowania dla innych Gmin Wiejskich został uhonorowany nagrodą im. Grzegorza Palki zwanej również Samorządowym Oskarem. Za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych został odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. W 2015 Krzysztof Iwaniuk został Człowiekiem Roku 2015 Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego w plebiscycie „Wspólnoty Bialskiej”.

Posiada liczne odznaczenia państwowe, w tym jedno z najwyższych Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jest człowiekiem zaangażowanym w służbę publiczną i rozwój samorządności. Wzorowo kieruje gminą, dzięki jego inicjatywom i sumiennej pracy Gmina Terespol z gminy zaniedbanej cywilizacyjnie przerodziła się w Gminę nowoczesną.
Dowodem właściwego zarządzania gminą są liczne nagrody i wyróżnienia, jak np. III miejsce w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”, I miejsce w kategorii “Partycypacja Mieszkańców i Komunikacja Społeczna”. W I edycji konkursu „ Nasza Gmina w Europie” gmina uzyskała nagrodę za działania na rzecz Ochrony Środowiska w dziedzinie gospodarka wodna, trzykrotny tytuł w konkursie „Przyjaźni Środowisku” zwieńczony tytułem „Mecenasa Polskiej Ekologii”, obecność w „Złotej Setce Samorządów w Polsce” oraz wyróżnienie „Grunt na Medal ”, tytuł „ Lider Polskiej Ekologii” oraz I miejsce w kategorii gminy wiejskie „Najlepsza Gmina Lubelszczyzny 2006”, wyróżnienie w rankingu „Gmina Przyjazna Oświacie i jej pracownikom”, tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju”, jak również nagrody i wyróżnienia branżowe , m.in. II miejsce w konkursie na „Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2013 Roku” oraz wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie drogowe i terenów publicznych” w 2018 roku.

Krzysztof Iwaniuk (tbc)
Gmina Terespol
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie