Małgorzata Winiarek-Gajewska

Prezes Zarządu, Grupa NDI
Małgorzata Winiarek-Gajewska
Grupa NDI

bio

Prezes Zarządu Grupa NDI SA, spółki dominującej w grupie kapitałowej NDI oraz Prezes Zarządu w NDI SA i NDI SOPOT SA, głównych spółkach budowlanych grupy.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, w 1993 roku ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Hydrotechniki, kierunek Budownictwo w zakresie inżynierii wodnej i morskiej.

Od 1993 r. związana z grupą NDI. Karierę zawodową zaczynała na stanowisku inżyniera budowy, następnie od 1996 roku objęła kierownictwo kolejno Działu Consultingu Inwestycyjnego a następnie Pionu Deweloperskiego w NDI.  Do jej obszaru zadań i odpowiedzialności należało strukturyzowanie projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie ich finansowania i strony formalno-prawnej, nadzór nad inwestycjami kapitałowymi, pozyskiwanie partnerów kapitałowych i branżowych dla projektów oraz akwizycja projektów deweloperskich dla Spółki.

W związku z rozwojem grupy kapitałowej NDI, w listopadzie 2014 roku została powołana do Zarządu Grupa NDI SA, spółki holdingowej skupiającej wszystkie spółki działające w ramach grupy kapitałowej NDI i od tego czasu sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem całej grupy NDI zasiadając w organach zarządczych lub nadzorczych spółek grupy.

Bierze aktywny udział w promowaniu programów edukacyjnych, których celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, m.in. pełniąc funkcję członka kapituły Konkursu dla Młodych Inżynierów „Builder 4Young Engineers”.

Od marca 2020 r. jest członkiem Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

 

Małgorzata Winiarek-Gajewska
Grupa NDI

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie