Marcin Jamiołkowski

Kierownik Zespołu Koordynacji Źródeł Finansowania
Marcin Jamiołkowski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

bio

Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie. Ukończył również studia EMBA oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania projektami, energii odnawialnej i rynku energii.

Dołączył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku
i od początku pracy był zaangażowany w realizację projektów finansowanych ze środków UE.
Związany z przygotowywaniem kolejnych perspektyw finansowych funduszy UE na lata
2007-2013, 2014-2020 oraz aktualnej perspektywy 2021-2027. Zaangażowany w operacjonalizację i uruchomienie Funduszu Modernizacyjnego w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu nowych instrumentów wsparcia NFOŚiGW , pracach koncepcyjnych i legislacyjnych m.in. w zakresie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, utworzeniu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, a aktualnie związany z przygotowaniem Funduszu Transformacji Energetyki.  Lider zespołu odpowiedzialnego za opracowanie modelu oceny i finansowania technologii ekoinnowacyjnych. Aktywnie uczestniczy w działaniach NFOŚiGW na forum europejskim jako członek Grupy Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej, CA EED oraz innych inicjatyw ukierunkowanych na wspieranie obszarów OZE i efektywności energetycznej. Obecnie pełni funkcję kierownika Zespołu Koordynacji Źródeł Finansowania

Marcin Jamiołkowski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie