;

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

bio

Urodził się 5 marca 1960 roku, w Kaliszu.

Wykształcenie
Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przebieg kariery zawodowej
W latach 1990-1994 był Sekretarzem Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku sprawował funkcję pełnomocnika Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych i redaktora naczelnego Wielkopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. W tym czasie współpracował, jako wykładowca, z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie. Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie, w latach 1994 – 1998, był radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do października 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego.

W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od pięciu kadencji. W wyborach samorządowych, w październiku 2018 roku, został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Koalicji Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (58 004).

Od lutego 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, w styczniu 2019 roku został wybrany na członka Zarządu Związku.

Działalność w Europejskim Komitecie Regionów
Od lutego 2006 roku Marszałek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy w pracach dwóch komisji: Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) oraz Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX).

W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory.

W latach 2010-2020 był Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów, a obecnie jest członkiem Prezydium Grupy.

Za działalność publiczną wyróżniony między innymi:

 • „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” przez Prezydenta RP,
 • „Złotym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta RP,
 • Medalem “Ad Perpetuam Rei Memoriam” przez Wojewodę Wielkopolskiego,
 • „Nagrodą im. Grzegorza Palki” w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej, za dokonania na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • “Różą Franciszki Cegielskiej” dla najwybitniejszych osobowości środowiska samorządowego,
 • Tytułem “Najbardziej podziwiany marszałek województwa 2009” przez Fundację im. Adama Smitha,
 • Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji,
 • Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina”,
 • Odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza”,
 • „Honorową Odznaką Sybiraka”,
 • Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
 • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przez Ministra Obrony Narodowej,
 • Srebrnym Medalem „ Za zasługi dla Policji” przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
 • Medalem „ Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Local Trends

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie