Maurycy Michalski

Dyrektor ds. Międzynarodowych Finansów Publicznych, Fitch Ratings
Maurycy Michalski
Fitch Ratings

bio

Maurycy Michalski od 2011 roku jest zaangażowany w proces oceny wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek powiązanych z sektorem publicznym (ang. government related entities) w Europie oraz Azji.

Na dzień dzisiejszy jest analitykiem wiodącym dla podmiotów w Polsce, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii. W ramach zespołu pełni także funkcję eksperta ds. sektora finansów publicznych na Rumunię oraz uczestniczy w komitetach ratingowych z obszaru geograficznego EMEA oraz APAC jako przewodniczący lub niezależny członek z prawem głosu.

Poprzednio, przez ponad 13 lat zdobywał doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania długiem publicznym w Ministerstwie Finansów.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Maurycy Michalski
Fitch Ratings

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie